Tech tips resource banner
Baza wiedzy 3 min czytania

Nasze wskazówki techniczne — diagnostyka układów paliwowych

Udostępnij zasób:
Systemy paliwowe Systemy paliwowe benzyny Wskazówka techniczna Mechanicy 3 min czytania

Najważniejsze informacje o zasobach

Nieprawidłowe działanie układu paliwowego może uniemożliwić uruchomienie silnika, lecz przyczyną tego typu trudności mogą być również inne problemy, takie jak brak iskry, zablokowany wlot powietrza, uszkodzony pasek rozrządu lub po prostu brak paliwa w zbiorniku. Przed kontynuowaniem diagnostyki układu paliwowego należy wykluczyć te ewentualności.

Nieprawidłowe działanie układu paliwowego może uniemożliwić uruchomienie silnika, lecz przyczyną tego typu trudności mogą być również inne problemy, takie jak brak iskry, zablokowany wlot powietrza, uszkodzony pasek rozrządu lub po prostu brak paliwa w zbiorniku. Przed kontynuowaniem diagnostyki układu paliwowego należy wykluczyć te ewentualności.

Zbiornik paliwa

W trakcie zużywania paliwa ze zbiornika musi ono być zastępowane powietrzem, aby nie dopuścić do wystąpienia podciśnienia, które mogłoby doprowadzić do zapadnięcia ścianek zbiornika i utrudnić dopływ paliwa do pompy paliwowej. Z kolei gdy wzrośnie temperatura paliwa, powietrze musi zostać uwolnione ze zbiornika, aby nie dopuścić do wystąpienia nadmiernego ciśnienia, które mogłoby spowodować rozszerzenie zbiornika. Za odpowietrzanie zbiornika paliwa odpowiada układ EVAP.

Układ ECM/PCM

Układ ECM/PCM oblicza szerokość impulsu wtryskiwacza paliwa na podstawie prędkości obrotowej i obciążenia silnika. Szerokość impulsu jest modyfikowana w celu kompensacji zmian z wielu wejść, włącznie z temperaturą silnika, kątem ustawienia przepustnicy, regulacją mieszanki paliwowej i napięciem akumulatora. Układ dopływu paliwa musi dostarczać ilości paliwa wystarczające dla wszelkich możliwych warunków eksploatacji silnika. Ciśnienie paliwa oraz wydatek pompy są domyślnie uznawane za „prawidłowe” przez układ ECM/PCM i nie są bezpośrednio monitorowane. Niskie ciśnienie lub wydatek pompy mogą doprowadzić do zmian w działaniu i wydajności układu napędowego, które mogą spowodować zapisanie kodów usterek jako objawów nieprawidłowego dopływu paliwa. Niskie ciśnienie lub wydatek pompy paliwowej mogą być przyczyną powstawania ubogiej mieszanki i niewystarczającego dopływu paliwa przy większych prędkościach, co może doprowadzić do zapisania kodów DTC związanych z ubogą mieszanką. Nadmierne ciśnienie może spowodować wysokie zużycie paliwa i powstawanie bogatej mieszanki oraz może doprowadzić do zapisania w pamięci kodów DTC związanych ze zbyt bogatą mieszanką.

Kontrola

Sprawdź wzrokowo elementy układu paliwowego pod kątem występowania wygiętych przewodów elastycznych lub sztywnych, uszkodzonych złączy elektrycznych lub wgiętego bądź zapadniętego zbiornika paliwa, ponieważ mogłyby one uniemożliwić prawidłową pracę modułu pompy paliwowej.

Jednym z najprostszych sposobów na sprawdzenie, czy brak paliwa może być przyczyną trudności z uruchomieniem silnika jest rozpylenie środka do czyszczenia gaźników w aerozolu bezpośrednio do przepustnicy podczas obracania silnikiem. Jeśli silnik zostanie uruchomiony, popracuje przez kilka sekund i zgaśnie, oznacza to obecność iskry i odpowiedni stopień sprężania, lecz brak paliwa.

Brak paliwa

Jeśli ustalono, że przyczyną problemów z uruchomieniem silnika jest brak paliwa, należy sprawdzić, czy brak paliwa został spowodowany przez problem z układem elektrycznym, pompę paliwową, niedrożny filtr paliwa, uszkodzony regulator paliwa lub wtryskiwacze. Należy koniecznie sprawdzić, czy na wiązce przewodów wtryskiwacza występuje impuls wtryskiwacza oraz czy akumulator pojazdu jest całkowicie naładowany.

Doprowadzanie paliwa

Testowanie dopływu paliwa pozwoli na zapewnienie dostępności prawidłowego ciśnienia i objętości paliwa w każdych warunkach eksploatacji. Testowanie można skategoryzować w dwóch obszarach:

  • Diagnostyka trudności z rozruchem
  • Diagnostyka związana z wydajnością

Wszystkie procedury doprowadzania paliwa są zasadniczo identyczne. Mierzone jest ciśnienie i ilość paliwa tłoczonego przez układ w standardowych warunkach. Pomocny w określaniu przyczyny usterki może być również pomiar natężenia prądu w obwodzie pompy paliwowej.

Wymiana pompy paliwowej

Wymiana pompy paliwowej może się okazać kosztownym błędem, jeśli okaże się, że nie była prawdziwym źródłem problemu związanego z paliwem. Przed podjęciem decyzji o jej wymianie należy dokładnie sprawdzić układ paliwowy pod kątem ciśnienia, ilości i sprawności elementów elektrycznych.

Nasłuchiwanie objawów

Często pierwszym krokiem w diagnostyce usterek układu paliwowego jest po prostu nasłuchiwanie. Obróć kluczyk zapłonu do pozycji uruchomienia i sprawdź, czy ze zbiornika paliwa dobiega delikatne brzęczenie. Powinno ono zacząć się tuż po obróceniu kluczyka do pozycji uruchomienia i trwać przez około 2 sekundy, po czym powinno zaniknąć. Dźwięk ten zazwyczaj oznacza, że obwód pompy paliwowej działa, a sama pompa pracuje, a więc kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, czy w zbiorniku znajduje się odpowiednia ilość paliwa, a następnie pomiar ciśnienia i wydatku pompy paliwa. Brak dźwięku brzęczenia oznacza, że na dalszym etapie diagnostyki należy sprawdzić, czy występuje zerowe ciśnienie paliwa przy użyciu wskaźnika paliwa lub narzędzia skanującego, a następnie sprawdzić obwód elektryczny pompy paliwowej.

Przed przystąpieniem do kontroli

Pompa paliwowa musi dostarczać odpowiednią ilość paliwa, aby jego objętość i ciśnienie były zgodne ze specyfikacjami. Zbyt niskie ciśnienie może powodować niewystarczający dopływ paliwa do silnika, co może być przyczyną powstawania ubogiej mieszanki, przerw w zapłonie, nieregularnej pracy lub gaśnięcia. Zbyt wysokie ciśnienie paliwa może utrudniać pracę silnika, powodować marnowanie paliwa i zwiększać emisję.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek testów diagnostycznych układu dopływu paliwa konieczne jest zapoznanie się z typem układu paliwowego, na którym są wykonywane prace. Układy paliwowe z obwodem powrotnym i bez takiego obwodu zawierają podobne elementy, jednak to ich lokalizacja określa sposób działania układu dopływu paliwa, a więc ma wpływ na dobór testów diagnostycznych.

Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że akumulator jest całkowicie naładowany (min. 12,6 VDC). Do zapewnienia odpowiedniego poziomu napięcia akumulatora niezbędne może się okazać dodatkowe źródło zasilania. W trakcie rozruchu nie należy obracać silnikiem przez okresy dłuższe niż 10 sekund, aby uniknąć przegrzania obwodu rozrusznika i/lub innych elementów.

The specified form no longer exists or is currently unpublished.
Where-to-buy-2

Dowiedz się, gdzie kupić części Delphi

AdobeStock_141766560

Znajdź najbliższe centrum serwisowe

Wybierz swój region