Kullanım Koşulları

Giriş
Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak bu şartlar ve koşullar geçerlidir. Bu web sitesini kullanarak bu şartları ve koşulları tam olarak kabul ediyorsunuz. Bu web sitesini kullanmadan önce lütfen bu şartları ve koşulları okuyun.

Web sitesi kullanım lisansı
Aksi belirtilmedikçe Delphi Automotive, PLC; ve/veya Delphi bağlı şirketinin alt kuruluşu (toplu olarak “Delphi”) web sitesindeki fikri mülkiyet haklarının ve web sitesindeki malzemenin sahibidir. Aşağıdaki lisansa bağlı olarak söz konusu fikri mülkiyet haklarının tümü saklıdır.

Web sitesindeki sayfaları veya PDF belgeleri yalnızca kişisel kullanım amacıyla aşağıda belirtilen veya bu şartlar ve koşullarda herhangi bir yerde belirtilen kısıtlamalara göre görüntüleyebilir, yalnızca önbelleğe alma amacıyla indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

Kesinlikle yapılmaması gerekenler:
•    bu web sitesindeki materyalin tekrar yayınlanması (farklı bir web sitesinde tekrar yayınlama dahil);
• bu web sitesindeki materyali satma, kiralama veya alt lisansını verme;
• web sitesindeki materyali kamuya gösterme;
• bu web sitesindeki materyali ticari bir amaçla yeniden basma, çoğaltma, kopyalama veya farklı şekilde kullanma;
• web sitesindeki materyali düzenleme veya farklı şekilde değiştirme veya
• bu web sitesindeki materyali tekrar dağıtma [içeriğin özellikle yeniden dağıtım için özellikle ve açıkça onaylandığı durumlar hariç].

Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed within your organization.

İçeriğin tekrar dağıtım için özel olarak onaylandığı durumlarda yalnızca sizin kuruluşunuz için yeniden dağıtılabilir.

Kabul edilebilen kullanım
Bu web sitesini, web sitesine zarar verebilecek veya web sitesinin kullanılabilirliğini önleyebilecek şekilde veya yasalara uygun olmayan, yasadışı, sahtekarlık amaçlı veya zarar verecek şekilde veya yasalara uygun olmayan, yasadışı, sahtekarlık amaçlı veya zarar verecek bir amaç veya faaliyetle bağlantılı olarak için kullanmamalısınız.
Bu web sitesini her türlü korsan yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı programı, solucan, tuş vuruşu kaydedici, rootkit veya diğer zararlı bilgisayar yazılımını içeren (veya bunlarla bağlantılı olan) materyalleri kopyalamak, kaydetmek, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız.
Delphi'nin; açık olarak verdiği yazılı onay olmaksızın bu web sitesinde veya web sitesiyle bağlantılı olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyetlerinde (atma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil ancak bunlarla sınırlı değil) bulunmamalısınız.
Bu web sitesini istenmeyen ticari bilgiler göndermek için kullanmamalısınız. 
Bu web sitesini Delphi'nin açık yazılı onayı olmadan pazarlamayla ilgili amaçlar için kullanmamalısınız.

Kısıtlı erişim
Bu web sitesinin belirli alanlarına erişim kısıtlıdır. Delphi, kendi takdirine göre bu web sitesinin belirli alanlarına veya web sitesinin tamamına erişimi kısıtlama hakkı saklıdır.
Delphi, size bu web sitesinin kısıtlamalı alanlarına ve diğer içerik veya hizmetlere erişmenizi sağlayacak kullanıcı adı ve şifre verirse kullanıcı adının ve şifrenin gizli kalmasını sağlamalısınız.
Delphi, herhangi bir bildirimde bulunmadan veya açıklama yapmadan kulanıcı adınızıve şifrenizi devre dışı bırakabilir.
Delphi ve Delphi Ürün; Hizmet Çözümleri, Delphi, Inc. veya Delphi bağlı şirketlerinin tescilli ticari markalarıdır.

Kullanıcı içeriği
Bu şartlar ve koşullarda "kullanıcı içeriğiniz" herhangi bir amaçla web sitesine gönderdiğiniz materyaller anlamına gelir (metin, resim, sesli materyal, video materyali, sesli-video materyali dahil ancak bunlarla sınırlı değildir).
Delphi'ye kullanıcı içeriğinizi herhangi bir mevcut veya gelecekteki ortamda kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, çevirisini yapmak ve dağıtmak için tüm dünyada geçerli, geri alınamayan, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans veriyorsunuz. Delphi'ye aynı zamanda bu hakların alt lisansını verme ve bu hakların ihlali durumda dava açma hakkı veriyorsunuz.
Kullanıcı içeriğiniz yasadışı veya yasalara aykırı olamaz, herhangi bir üçüncü tarafın yasa haklarını ihlal edemez ve sizin, Delphi'nin veya üçüncü bir tarafın aleyhinde (her biri için geçerli yasalara göre) dava açılmasına neden olacak nitelikte olmamalıdır.
Olası veya fiili bir yasal kovuşturma veya diğer benzeri şikayetin konusu olan veya olmuş kullanıcı içeriğini web sitesine göndermemelisiniz.
Delphi, bu web sitesine gönderilen veya Delphi sunucularında saklanan veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan her türlü materyali düzenleme veya silme hakkına sahiptir.
Kullanıcı içeriğiyle ilgili şartlar ve koşullar kapsamında Delphi'nin haklarını göz ardı etmeksizin, Delphi söz konusu içeriğin bu web sitesine gönderilmesi veya burada yayınlanmasını takip edeceğini taahhüt etmemektedir.

Garanti verilememesi
Bu web sitesi açık veya zımni bir beyan veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. Delphi, bu web sitesiyle veya bu web sitesinde verilen bilgi ve materyallerle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
Bir önceki paragrafın genelliğine halel gelmeksizin Delphi şu konularda garanti vermemektedir:

• bu web sitesine sürekli olarak ve her zaman erişilebilmesi vey
• bu web sitesindeki bilgilerin eksiksiz, doğru, hatasız ve yanlış yönlendirici nitelikte olmaması.

Yükümlülükle ilgili sınırlamalar
Delphi, bu web sitesinin içeriği, kullanımı ve bu web sitesiyle bağlantılı olarak size karşı yükümlü olmayacaktır (sözleşmenin tabi olduğu yasalar, borçlar hukuku veya diğerleri);
•  web sitesinin ücretsiz olarak sunulması koşuluyla herhangi bir kayıp yükümlü olmayacaktır;
• dolaylı, özel veya bağlı kayıplar için yükümlü olmayacaktır veya 
• ticari kayıplar, gelir, kazanç, kar ve beklenen kazanç kaybı, itibar veya saygınlık kaybı veya bilgilerin kaybı veya bozulmasından yükümlü olmayacaktır.
Bu yükümlülük kısıtlamaları, Delphi'ye olası kayıp konusunda açıkça bilgi verilmiş olsa da geçerlidir.

İstisnalar
Bu web sitesinin yasal uyarısında hariç tutulması veya kısıtlanmasının yasadışı olacağı yasalarda belirtilen hiçbir husus hariç tutulmayacaktır ve bu web sitesinin yasal uyarısındaki hiçbir husus Delphi Automotive, PLC'nin şu konulardaki yükümlülüğünü hariç tutmayacak veya kısıtlamayacaktır:
• Delphi'nin ihlalinin neden olduğu ölüm veya yaralanma;
• Delphi'nin sahtekarlığı ve sahtekarlık amaçlı yanlış beyanı veya
• Delphi'nin hariç tuması veya kısıtlaması yasadışı veya yasalara aykırı olacak veya yükümlülüğünü hariç tutmak veya kısıtlamak için girişimde bulunulan veya böyle gösterilen konu.

Mantıklılık
Bu web sitesini kullanarak bu web sitesinin yasal uyarısında belirtilen hariç tutulan ve kısıtlanan yükümlülüklerin mantıklı olduğunu kabul ediyorsunuz.
Bunların mantıklı olmadığını düşünüyorsanız bu web sitesini kullanmamalısınız.

Diğer taraflar
Sınırlı yükümlülüğü olan bir şirket olarak Delphi'nin çalışanlarının ve yetkililerinin kişisel yükümlülüğünü sınırlayabileceğini kabul ediyorsunuz. Web sitesiyle ilgili olarak maruz kaldığınız kayıplarla ilgili olarak Delphi çalışanlarına veya yetkililerine karşı şahsi olarak dava açmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
Bir önceki paragrafa halel gelmeksizin, bu web sitesinin yasal uyarısında belirtilen garanti ve yükümlülük kısıtlamalarının Delphi'nin yanı sıra Delphi yetkililerini, çalışanlarını, temsilcilerini, bağlı kuruluşlarını, haleflerini, vekillerini ve alt yüklenicilerini koruyacağını kabul etmiş oluyorsunuz.

Uygulanamayan hükümler
Bu web sitesinin yasal uyarısında herhangi bir hükmün yürürlükteki yasalara göre uygulanamaması veya uygulanamayacağının anlaşılması bu web sitesi yasal uyarısının diğer hükümlerinin uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Tazminat
İşbu belgeyle, tarafınızca bu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmeiz sonucunda [veya bu şartları ve koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz iddiasından kaynaklanan] her türlü kayıp, zarar, maliyet, yükümlülük ve masrafa karşı (Delphi'nin üçüncü bir tarafa Delphi'nin hukuk müşavirlerinin önerisi üzerinde bir hak talebi veya anlaşmazlığın çözümlenmesi için ödediği hukuki masraflar ve her türlü tutar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) Delphi'yi tazmin edeceğinizi ve Delphi'nin tazmin edilmesini sağlayacağınızı taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Bu şartlar ve koşulların ihlali
Delphi'nin bu şartlar ve koşullar kapsamındaki diğer haklarına halel gelmeksizin bu şartları ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz durumunda Delphi web sitesine erişiminizin bir süreliğine engellenmesi, web sitesine erişiminizin yasaklanması, IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişiminin engellenmesi, internet hizmet sağlayıcınıza ulaşarak bu web sitesine erişiminizin engellenmesini isteme ve/veya aleyhinizde hukuki işlemlerin başlatılması dahil Delphi uygun gördüğü önlemi alabilir.

Değişiklik
Delphi, bu şartları ve koşulları zaman zaman değiştirebilir. Değiştirilen şartlar ve koşullar bu web sitesinde değiştirilen şartlar ve koşulların yayınlanma tarihinden başlayarak bu web sitesinin kullanımı için geçerli olacaktır. En son versiyonu görebilmek için lütfen bu safayı düzenli olarak kontrol edin.

Devir
Delphi, bu şartlar ve koşullar kapsamındaki hakları ve yükümlülükleriyle ilgili olarak sizi bilgilendirmeden veya onayınızı almadan devir işlemi yapabilir, alt sözleşme veya başka bir anlaşma yapabilir.
Bu şartlar ve koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizle ilgili olarak devir işlemi yapamazsınız, alt sözleşme yapamazsınız veya başka bir anlaşma yapamazsınız.

Bölünebilirlik
Bu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya diğer yetkili bir makam tarafından yasadışı ve/veya uygulanamaz olarak belirlenmesi durumunda diğer hükümler geçerli olmaya devam edecektir. Yasadışı ve/veya uygulanamayan bir hükmün bir kısmının silinmesi durumunda yasaya uygun ve uygulanabilir bir hale gelecek olması durumunda bu kısım silinmiş olarak kabul edilecek ve hükmün geri kalan kısmı geçerli olmaya devam edecektir.

Sözleşmenin tamamı
Bu şartlar ve koşullar, bu web sitesini kullanmanızla ilgili olarak siz ve Delphi arasında yapılan sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu web sitesini kullanmanızla ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelerin yerini alır.

 

Bölgenizi seçin