part-resource-centre-header-how-to
Baza wiedzy 5 min czytania

Rozszyfruj swoje czujniki: Czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych (DPF)

Udostępnij zasób:
Elektronika pojazdu i zarządzanie silnikiem Jak to zrobić Mechanicy 5 min czytania

Najważniejsze informacje o zasobach

Seria czujników Delphi Making Sense of Your Sensors rozbija się o to, co robią czujniki silnika, jak działają i jak je naprawić lub wymienić w razie awarii. W tym artykule skupiamy się na czujniku różnicy ciśnień DPF.

  Czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych (DPF) mierzy ciśnienie wsteczne w układzie wydechowym i sygnalizuje, kiedy moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) powinien rozpocząć proces regeneracji i oczyścić filtr z cząstek stałych (DPM) lub sadzy. Prawidłowe działanie czujnika DPF jest bardzo istotne dla funkcjonowania filtra cząstek stałych. Zatkany filtr cząstek stałych może być nie tylko kosztowny w naprawie, ale również mieć katastrofalny wpływ na silnik Diesla. W niniejszym artykule przedstawimy, jak działa czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych, dlaczego ulega awariom oraz jak należy go wymienić.

  Czym jest i jak działa filtr cząstek stałych?

  Przepisy ustanawiające ograniczenia emisji spalin stają się coraz bardziej restrykcyjne. Aby ograniczyć emisje tlenków azotu, pojazdy z silnikiem Diesla korzystają z zaworu recyrkulacji spalin (EGR) i filtra cząstek stałych (DPF) w celu usunięcia sadzy ze spalin. Filtr cząstek stałych jest zamontowany na początku układu wydechowego. Jego konstrukcja przypomina wyglądem ściankę, która wychwytuje średnio 85% sadzy pochodzącej z silnika. W niektórych warunkach, filtr ten może mieć nawet 100% wydajność. Aby zapobiec zatkaniu filtra, silnik uruchamia proces regeneracji wtryskując paliwo do układu wydechowego. Wtrysk paliwa powoduje podniesienie temperatury filtra cząstek stałych do 600°C pozwalającej na spalenie sadzy i zmianę  jej w popiół. W niektórych pojazdach, moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) korzysta z danych dostarczanych przez czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych (DPF) w celu rozpoczęcia procesu regeneracji filtra cząstek stałych.

  Jak działa czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych (DPF)?

  Czujnik DPF zazwyczaj montuje się w komorze silnika, aby ochronić go przed nagrzaniem. Czujnik podłącza się do elektronicznej jednostki sterującej silnika za pomocą złącza elektrycznego i do filtra cząstek stałych za pomocą dwóch węży silikonowych. Jeden wąż podłącza się przed filtrem cząstek stałych, a drugi za nim. Dzięki pomiarowi różnicy ciśnień spalin przed i za filtrem, czujnik może oszacować ilość cząstek stałych uwięzionych w filtrze i powiadomić moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) o potrzebie rozpoczęcia procesu regeneracji filtra cząstek stałych.

  Dlaczego czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych ulega awarii?

  Podobnie jak w przypadku pozostałych elektrycznych czujników znajdujących się w silniku, przewody łączące czujnik z elektroniczną jednostką sterującą silnika mogą zostać uszkodzone przez nadmierne drgania, a także pęknąć bądź stopić się pod wpływem wysokiej temperatury. Kolejną możliwością, jest zatkanie węży czujnika sadzą pochodzącą ze spalin, podobnie jak w przypadku filtra cząstek stałych. Jeśli cząstki stałe ze spalin generowanych przez silnik Diesla zablokują jeden lub oba przewody, czujnik nie będzie mógł wyznaczyć dokładnej różnicy ciśnień, co może doprowadzić do uszkodzenia filtra cząstek stałych, a w ostateczności nawet silnika. 

  Na co należy zwrócić uwagę podczas awarii czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych

  W momencie, gdy czujnik różnicy ciśnień filtra DPF przestaje przesyłać sygnały do modułu sterowania zespołem napędowym, filtr cząstek stałych może zostać zatkany przez zanieczyszczenia i ulec awarii. Poniżej znajdziecie Państwo kilka symptomów wskazujących na to, że czujnik różnicy ciśnień filtra DPF uległ awarii i sprawił, że filtr cząstek stałych nie regeneruje się prawidłowo:

  • Zmniejszone osiągi silnika 
  • Zwiększenie zużycia paliwa
  • Wysoka temperatura silnika 
  • Wysoka temperatura przekładni
  • Zwiększenie ilości czarnego dymu (sadzy) wydobywającego się z rury wydechowej 
  • Zapalona kontrolka silnika

  Awaria filtra cząstek stałych oznacza, że spaliny nie mogą zostać w pełni oczyszczone, gdyż ciśnienie wsteczne wpycha spaliny z powrotem do komory spalania i sprawia, że cząstki stałe lub sadza zaczynają się mieszać z olejem silnikowym. Sadza może spowodować zatarcie silnika i przedwczesne zużycie łożyskowania silnika. Paliwo, które powinno zostać wyprowadzone rurą wydechową podczas regeneracji nie zostanie spalone w całości. Resztki paliwa mogą zmyć ochronny film olejowy z wewnętrznych elementów silnika i doprowadzić do katastrofalnej awarii silnika.

  Prawidłowe działanie czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych jest bardzo ważne dla przedłużenia żywotności filtra. Jeśli filtr DPF zatka się, nie zregeneruje się podczas procesu regeneracji. Zatkany filtr cząstek stałych należy zdemontować, a następnie przeprowadzić profesjonalne czyszczenie filtra DPF bądź go wymienić. Niestety wymiana lub profesjonalne czyszczenie filtra może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, dlatego zachęcamy Państwa do samodzielnego diagnozowania i wymiany uszkodzonego czujnika, zanim dojdzie do awarii filtra cząstek stałych.

  Typowe kody błędów

  Zapalona kontrolka silnika i następujące kody błędów świadczą o awariach czujnika DPF.

  • P2452: Obwód czujnika A ciśnienia DPF
  • P2453: Zasięg/działanie zakresu obwodu czujnika ciśnienia DPF
  • P2454: Niski obwód czujnika A ciśnienia DPF
  • P2455: Wysoki obwód czujnika A ciśnienia DPF

  Uwaga: Pojawienie się tych kodów błędów może być również spowodowane nieszczelnością układu wydechowego.

  Rozwiązywanie problemów z czujnikiem różnicy ciśnień filtra DPF

  W celu rozwiązania problemów z czujnikami silnika, należy najpierw dokładnie sprawdzić je pod kątem uszkodzeń. Dokonaj oględzin wszystkich połączeń, rozpoczynając od złącza elektrycznego czujnika i sprawdź je pod kątem uszkodzeń (pęknięcia/stopienia). Wymień uszkodzone przewody. 

  Następnie obejrzyj węże podłączone do czujnika. Sprawdź, czy nie są uszkodzone bądź stopione. Jeśli węże są uszkodzone, należy je wymienić, a następnie ułożyć w inny sposób, tak aby nie zostały ponownie uszkodzone w ten sam sposób. Jeśli wygląd zewnętrzny węży nie budzi zastrzeżeń, należy sprawdzić, czy nie są zablokowane lub zatkane. W przypadku zatkania węży należy je oczyścić lub wymienić.

  Jeśli kontrola wizualna przebiegła pomyślnie, należy przejść do testowania czujnika DPF za pomocą multimetra ustawionego na 20V oraz ciśnieniomierza.

  1. Włącz akumulator i wyłącz silnik, a następnie podłącz masę multimetra do ujemnego bieguna akumulatora i szybko sprawdź jego napięcie. Napięcie powinno wynosić około 12,6 woltów.
  2. Zweryfikuj sygnał, masę i napięcia z danymi referencyjnymi znajdującymi się w instrukcji serwisowej producenta pojazdu, i ewntualnie sprawdź przewody.
  3. Włącz zapłon bez odpalania silnika. Multimetr powinien (zazwyczaj) wskazywać napięcie od 4,5 do 5 V dla napięcia referencyjnego wynoszącego 5 V, stałe 0 V dla przewodu masowego oraz od 0,5 do 4,5 V dla przewodu sygnałowego. W celu określenia dokładnych specyfikacji zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami producenta. 
  4. Przyłącz końcówki pomiarowe multimetru do przewodu sygnałowego czujnika i uruchom silnik. 
  5. Zwiększ obroty silnika i sprawdź, czy napięcie się zmieniło. Jeśli nie, należy sprawdzić węże przyłączeniowe ciśnieniomierzem.
  6. Wyjmij węże z czujnika przy pracującym silniku.
  7. Zmierz ciśnienie obu węży korzystając z ciśnieniomierza. Aby pomiar był wystarczająco dokładny, należy użyć manometru do pomiaru ciśnienia wstecznego z zakresem 0-15 PSI. 
  8. Ponownie sprawdź sygnał napięcia. Napięcie powinno wskazywać liczbę mieszczącą się w przedziale wyznaczonym przez wartości ciśnienia węży. Np. jeśli odczyt dla tylnego węża wynosi 0,5 PSI, a dla przedniego 1 PSI, napięcie dla przewodu sygnałowego powinno wynosić około 0,8 V.

  Jeśli test wykaże dużą różnicę napięcia lub wartości ciśnienia nie będą zgodne z odczytem napięcia, czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych jest uszkodzony i nadaje się do wymiany.

  Jak wymienić uszkodzony czujnik DPF?

  Przed wymianą uszkodzonego czujnika DPF należy zapoznać się z instrukcją serwisową producenta. Aby podnieść pojazd, należy umieścić pod nim podpórki i zabezpieczyć tylne koła. 

  1. Zlokalizuj czujnik DPF. Najczęściej montuje się go z tyłu komory silnika.
  2. Odłącz złącze elektryczne. 
  3. Wykręć wszelkie śruby lub wkręty (czasem śruby Torx) mocujące czujnik.
  4. Delikatnie przesuń czujnik, aby poluzować opaski zaciskowe mocujące węże.
  5. Przed odłączeniem czujnika, zwróć uwagę sposób podłączenia węży.
  6. Porównaj stare i nowe czujniki.
  7. Podłącz węże do nowego czujnika, upewniając się, że węże znajdują na odpowiednich miejscach. 
  8. Dokręć śruby opasek zacoskowych na wężach.
  9. Wkręć wszystkie śruby lub wkręty mocujące czujnik.
  10. Podłącz złącze elektryczne do nowego czujnika. 
  11. Ponownie sprawdź wszystkie połączenia, aby upewnić się, że wszystko zostało właściwie wykonane.

  Ważne: Po zamontowaniu nowego czujnika DPF, należy go ponownie zaprogramować przez ECU

  The specified form no longer exists or is currently unpublished.

  Powiązane zasoby artykułów i produktów

   delphi-abs-sensor-pl
   Czujniki Elektronika pojazdu i zarządzanie silnikiem

   Czujniki ABS

   Rozwiązania takie jak zabezpieczenie koła przed zblokowaniem (ABS) czy system stabilizacji toru jazdy  są obecnie powszechne dzięki czujnikom ABS i czujnikom prędkości obrotowej koła. Są to małe urządzenia, które pełnią bardzo ważną funkcję; monitorują prędkość obrotową kół, by zapobiec ich zblokowaniu. Istotne jest, by zawsze stosować części o jakości OE – wszystko poniżej tej jakości może znacząco wpłynąć na efektywność działania ważnych dla bezpieczeństwa układów. Zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, wyposażone w platerowane styki oraz poddawane rygorystycznym testom zgodności ze standardami OE, czujniki ABS Delphi zapewniają stabilność sygnału i niezawodność we wszystkich warunkach, gwarantując dokładność i długotrwałość działania, których możesz być pewien.
   delphi-onboard-charger-PL
   Elektronika pojazdu i zarządzanie silnikiem Energoelektronika

   Ładowarka pokładowa

   Ładowarka pokładowa firmy Delphi to aftermarketowe rozwiązanie do hybryd typu plug-in (PHEV) i pojazdów o napędzie elektrycznym (BEV), przetwarzająca prąd zmienny w prąd stały w celu naładowania akumulatora trakcyjnego.Począwszy od 2015 roku Delphi produkuje różnorodne ładowarki pokładowe AC/DC, pozwalające na szybkie ładowanie hybryd typu plug-in i pojazdów o napędzie elektrycznym. Produkując części na rynek części zamiennych – aftermarket korzystamy z doświadczenia technologicznego zdobytego przy produkcji części na pierwszy montaż OE , dlatego wydajność naszych aftermarketowych ładowarek pokładowych jest zgodna ze standardami OE.
   delphi-ignition-coil-pl
   Elektronika pojazdu i zarządzanie silnikiem Zapłon

   Cewka zapłonowa

   Układ zapłonowy pojazdu musi gwarantować zapłon właściwego cylindra w odpowiednim czasie — tysiące razy na minutę. Kąt wyprzedzenia zapłonu ma zatem newralgiczne znaczenie. Ułamek sekundy spóźnienia może być przyczyną wielu problemów związanych z pracą silnika, takich jak wypadanie zapłonu, zmniejszenie mocy czy wysokie spalanie paliwa. Firma Delphi wie, jak ważne jest skuteczne działanie podzespołów już za pierwszym razem — dlatego w produkcji każdej cewki zapłonowej wykorzystujemy ponad 100 lat doświadczenia w zakresie oryginalnych części, co niezmiennie gwarantuje maksymalną moc, osiągi zgodne ze specyfikacją OE i pełne zadowolenie klientów.
   delphi-oxygen-sensor-pl
   Czujniki Elektronika pojazdu i zarządzanie silnikiem Sondy lambda

   Sondy lambda

   Sonda lambda, nazywana również czujnikiem tlenu, służy do pomiaru zawartości tlenu w układzie wydechowym. Choć na pozór element ten wykonuje dość skromne zadanie, to jest on w zasadzie jednym z najważniejszych czujników w każdym pojeździe i odpowiada za utrzymanie równowagi między ilością powietrza i paliwa w celu zapewnienia optymalnego poziomu emisji spalin. Zbyt wysoka ilość paliwa przyczynia się do wytworzenia węglowodorów i tlenku węgla. Zbyt mała ilość paliwa przyczynia się do powstawania szkodliwych związków zawierających tlenek siarki. Sonda lambda dba o właściwy skład tej mieszanki. Dlatego warto zainwestować w markowy produkt o jakości zgodnej ze specyfikacją OE — taki jak produkty z oferty firmy Delphi. Każda z naszych sond lambda zawiera sprawdzone technologie zgodne ze specyfikacją OE, które gwarantują szybkie działanie i długi okres eksploatacji tego podzespołu.
   delphi-maf-sensor-pl
   Elektronika pojazdu i zarządzanie silnikiem Przepływomierze

   Przepływomierze powietrza

   Czujniki masy powietrza — zwane powszechnie czujnikami MAF lub przepływomierzami powietrza — odgrywają jedną z najistotniejszych ról: mierzą ilość powietrza trafiającego do silnika w celu uzyskania optymalnego stosunku paliwa do powietrza. Bez tych informacji moduł ECU nie mógłby dokładne sterować wtryskiem paliwa, wskutek czego silnik pracowałby nierównomiernie na biegu jałowym, a w najgorszym przypadku — przestałby pracować. Ale i ten problem można skutecznie rozwiązać. Nasza firma produkuje czujniki MAF spełniające wymogi specyfikacji OE od lat 70-tych XX wieku. Obecnie posiadamy ponad 30 patentów w zakresie technologii czujników MAF i przetwarzania sygnałów. Wyprodukowaliśmy również ponad 50 mln czujników MAF spełniających wymogi specyfikacji OE do ponad 500 modeli pojazdów różnych producentów. Dlatego warto wypróbować nasz asortyment części zamiennych.
    Where-to-buy-2

    Dowiedz się, gdzie kupić części Delphi

    AdobeStock_141766560

    Znajdź najbliższe centrum serwisowe

    Wybierz swój region